Director Publicație: Mr SMITH

Editor: Site-ul www.sbr.ro este proprietatea Soletanche Freyssinet,societate pe acțiuni simplificată (SAS) cu un capital de 214,265,025 Euro, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților al Nanterre sub numărul 562 134 544, al cărui sediu este la 280, avenue Napoléon Bonaparte 92500 RUEIL MALMAISON – Franța – Tel.: + 33 (0)1 47 76 42 62

Număr de identificare TVA FR 56 562 134 544

Agenția de găzduire

OVH
2 rue Kellerman
59100 Roubaix
Franța
Telefon: +33 (0)9 72 10 10 07
Fax: +33 (0)3 20 20 09 58
E-mail: support@ovh.com

 

Agenția web

Nicolas Laustriat (Poleetic / Expertise Google My Business)
12 clos guillaume
78870 bailly
Franța
Tel: +33 (0) 6 17 01 26 77

 

Conditii generale de acces și utilizare

Scopul site-ului www.sbr.ro este de a oferi informații despre SBR, atât angajaților Editorului cât și oricărui public profesional sau privat care dorește să afle despre brand și realizările acestuia („utilizatorii”).

În temeiul Legii nr. 2004-801 din 06 August 2004, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, modificând Legea nr. 78-17 din 06 Ianuarie 1978, cu privire la tehnologia informației, fișierele și libertățile, site-ul a fost declarat la agenția franceză pentru protecția datelor (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sub numărul 2120609.

Utilizarea site-ului este supusă respectării Condițiilor Generale de Acces și Utilizare detaliate mai jos și a legilor aplicabile în Franța. Oricine accesează site-ul este de acord să respecte aceste Condiții Generale de Acces și Utilizare.

 

Responsabilități

Editorul se angajează să asigure, în măsura posibilităților sale, acuratețea și actualizarea informațiilor difuzate pe acest site, al cărui conținut își rezerva dreptul de ale corecta, în orice moment și fără notificare. Cu toate acestea, Editorul nu poate garanta acuratețea, precizia sau caracterul complet al informațiilor puse la dispoziție pe acest site. În consecință, Editorul își declină orice răspundere cu privire la:

– orice întrerupere, suspendare sau funcționare defectuoasă a site-ului,
– pierderea datelor,
– apariția bug-urilor,
– orice inexactitate sau omisiune cu privire la informațiile disponibile pe site,
– orice daune care rezultă dintr-o intruziune frauduloasă de către o terță parte, inclusiv viruși și malware care rezultă într-o modificare a informațiilor puse la dispoziție pe site.

 

Managementul Site-ului

De asemenea, Editorul își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica și actualiza accesul la site, precum și Condițiile Generale de Acces și Utilizare. Aceste modificări și actualizări sunt obligatorii pentru utilizator, care trebuie, prin urmare, să se refere în mod regulat la această secțiune pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Editorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau șterge integral sau parțial site-ul, fără notificare și fără a fi nevoie să informeze în prealabil utilizatorii.

Editorul își declină orice responsabilitate pentru dificultățile întâmpinate în timpul accesului la site-ul său sau pentru orice eșec de comunicare.

 

Conținutul site-ului

1. Proprietatea Intelectuală

Toate elementele conținute pe acest site, inclusiv mărcile comerciale,  brevetele, textele, ilustrațiile, logo-ul, sloganurile, secvențele video, software-ul și alte materiale de pe site sunt proprietatea Editorului și/sau a societăților din cadrul grupului, sau fac obiectul unei autorizații.

Editorul își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv mărci comerciale, brevete, drepturi de autor) atașate elementelor menționate. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau modificare totală sau parțială a site-ului prin orice proces și pe orice suport, a unuia sau mai multor elemente componente și/sau mărcile comerciale pe care le reproduce în scopuri publicitare și/sau comerciale, fără a fi obținut în avans acordul scris al Editorului, sunt strict interzise. Nici o neexercitare sau întarziere din partea Editorului în exercitarea dreptului său de a se angaja în proceduri judiciare pentru astfel de utilizări neautorizate nu va fi considerată acceptare a utilizărilor menționate, nici nu constituie o renunțare la dreptul său de a se angaja în proceduri judiciare. Nici un drept sau licență nu poate fi acordată pentru niciunul dintre aceste elemente fără autorizația scrisă a Editorului sau a titularului terț al drepturilor.

Cu toate acestea, utilizatorului îi este permis să reprezinte și/sau/ să reproducă elemente ale site-ului pentru uz exclusiv privat, cu condiția indicării sistematice a oricărei mențiuni a drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală care pot apărea pe paginile site-ului care sunt reprodus.

 

2. Baza de date

Editorul interzice în mod expres orice reutilizare, reproducere sau extragere a elementelor bazelor de date conținute pe site, cum ar fi protejate de Legea din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei Europene din 11 martie 1996 privind protecţia juridică a bazelor de date. Reutilizarea, reproducerea sau extragerea neautorizată atrage răspunderea utilizatoruluii.

 

3. Drepturile de imagine

Clienţii, partenerii şi, în general, orice persoană reprezentată în fotografiile și filmele publicate pe acest site și-a dat acordul pentru utilizarea imaginii lor în cadrul campaniilor produse pentru www.sbr.ro și/sau de Editor, mărcile sale comerciale, companiile sau partenerii săi, clienții, managementul de proiect, mărcile, proprietatea de proiect sau subcontractanții.

Angajații și ofițerii Editorului a cărui imagine este utilizată pe acest site au consimțit la utilizarea acestor documente iconografice în cadrul comunicării externe a Grupului.

Reproducerea, reprezentarea sau utilizarea acestor fotografii și filme nu poate fi făcută de către utilizatorii site-ului fără acordul în avans, în scris al Editorului. Orice utilizare a acestor documente, chiar parțială, cu încălcarea obligațiilor menționate mai sus, expune făptuitorul la urmărirea penală.

 

Link-uri hipertext

Site-ul poate conține link-uri hipertext către alte site-uri sau surse de internet care nu sunt nici operate, nici controlate de Editor. Editorul nu poate fi tras la răspundere pentru aceste site-uri, conținutul lor, funcționarea lor, actualizarea lor, conformitatea și acuratețea lor, utilizarea care poate fi făcută de către utilizatori, inclusiv daunele cauzate de viruși sau malware răspândit atunci când se conectează la surse externe.

Este la latitudinea utilizatorilor de internet să ia toate măsurile adecvate pentru a-și proteja hardware-ul, datele sau software-ul, în special împotriva virușilor informatici care circulă în rețea.

Orice creare de hyperlink-uri cu acest site este interzisă fără acordul în avans, în scris al Editorului. Editorul poate refuza să-și dea consimțământul, la discreția sa. În cazul în care Editorul își dă consimțământul, acesta este temporar și poate fi retras în orice moment de către Editor fără a fi nevoie să-și justifice decizia.

 

Legea Aplicabilă

Site-ul www.sbr.ro este scris în Română și Engleză. În caz de litigiu, versiunea în limba Română va prevala. Aceste Condiții Generale de Acces și Utilizator sunt supuse legislației Franceze. Orice dispută privind aplicarea, executarea și/sau interpretarea acestor Condiții Generale de Acces și Utilizare va fi înaintată instanței competente din Paris, sub rezerva unei norme speciale care decurge dintr-o dispoziție statutară sau de reglementare care alocă o altă jurisdicție.

Editorul își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni în justiție în caz de nerespectare a oricăreia dintre aceste Condiții, de orice natură.