Angajamentul echipei față de principiile etice ale Grupului Vinci

Suntem parte a unei largi echipe internaționale și ne ghidăm după aceleași principii.

Indiferent de nivelul ierarhic, am aderat cu toții la Carta de Etică și ea ne guvernează modul de a gândi, de a acționa, de a lucra si de a ne comporta unii cu ceilalți, colegi, parteneri de afaceri, familie sau prieteni.

Ce reprezintă si la ce se referă Carta de Etică?

Carta de Etică conține un set de reguli și norme de comportament pe care orice membru al echipei noastre, indiferent de poziția sa în companie, il respectă în relația cu colegii și partenerii.

Principiile Cartei de Etică se referă la:

 • Respectarea legislației prin evitarea oricărui comportament care ne-ar putea antrena pe noi, compania sau grupul Vinci într-o practică ilicită sau neloială.
 • Respectarea persoanelor și a drepturilor omului, a libertăților individuale și colective prin interzicerea oricărui tip de hărțuire și discriminare.
 • Dreptul la concurență liberă și interzicerea comportamentelor ce pot fi considerate o practică neconcurențială.
 • Combaterea corupției prin evitarea situațiilor de natura a crea suspiciuni privind integritatea proprie sau a partenerilor noștri.
 • Protecția bunurilor și a activelor companiei și ale Grupului este o obligație a fiecaruia dintre angajați, chiar si după plecarea sa din cadrul Grupului.
 • Loialitatea fata de companie si de Grup este o alta obligație a noastră, astfel că avem întotdeauna grijă să nu exercităm nici un fel de activitate care sa ne plaseze într-o situație de conflict de interese cu Grupul și compania din care facem parte.
 • Respectarea normelor prevazute de legislația in vigoare prin selectarea cu atenție și rigoare a agenților comerciali, consultanților și partenerilor de afaceri astfel incât să ne putem păstra reputația intactăși respecta etica în afaceri.
 • Conformarea la legislația in vigoare care ne interzice finanțarea partidelor politice și a candidaților la alegeri. Nu intreprindem nici un fel de acțiune in acest sens și nu avem legaturi cu activitațile politice.

Ne obligăm să respectăm cele mai înalte standarde de etică internaționale

În virtutea principiilor Grupului din care facem parte, am aderat și noi la numeroase standarde internaționale, cum ar fi:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului;
 • Principiile directoare ale ONU cu privire la întreprinderi și la drepturile omului;
 • Convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM);
 • Principiile directoare ale OECD privind întreprinderile multinaționale;
 • Pactul internațional privind drepturile civile și politice (PIDCP);
 • Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC).

Aveți un proiect?

Forță de muncă locală, expertiză locală și internațională. Soluții complexe, profesionalism, tehnologii moderne, cultură safety și eficacitate adecvate investiției dumneavoastră.

Aveți un proiect?

Forță de muncă locală, expertiză locală și internațională. Soluții complexe, profesionalism, tehnologii moderne, cultură safety și eficacitate adecvate investiției dumneavoastră.