Pereții mulați fac parte din structurile de sprijin consacrate în medii urbane

Sunt pereți îngropați alcătuiți din panouri realizate în tranșee excavate sub protecția unui fluid stabilizant

Tehnologie dezvoltată pentru majoritatea tipurilor de structuri – stații și galerii de metrou, parcări subterane, bazine, baraje, infrastructuri ale clădirilor – se poate aplica în majoritatea amplasamentelor.

Tehnologia pereților mulați – versatilă și sigură și în zone urbane

În contextul dezvoltării clădirilor înalte în zone urbane, apare și necesitatea adaptării spațiilor utile în subteran menite să asigure diverse funcțiuni, precum locuri de parcare sau spații tehnice. 

Astfel, asigurăm prin tehnologia noastră, posibilitatea realizării unor incinte cu un grad prestabilit de etanșeitate, cu deviații minime și cu un impact redus asupra mediului și asupra celorlalte activități de execuție desfășurate în paralel.

Incintele alcătuite din pereți mulați, pot fi, după gradul de complexitate și caracteristicile dimensionale, sprijinite sau nesprijinite, monitorizate și, în funcție de caracteristicile proiectului, panourile de perete mulat se pot solidariza la capătul superior prin execuția unei grinzi de coronament ce permite interfața cu etape ulterioare de execuție ale infrastructurii și suprastructurii.

Aveți un proiect?

Forță de muncă locală, expertiză locală și internațională. Soluții complexe, profesionalism, tehnologii moderne, cultură safety și eficacitate adecvate investiției dumneavoastră.

Aveți un proiect?

Forță de muncă locală, expertiză locală și internațională. Soluții complexe, profesionalism, tehnologii moderne, cultură safety și eficacitate adecvate investiției dumneavoastră.